Železniční přeprava

Železniční přeprava se v poslední době stává stále vyhledávanějším prostředkem v sektoru dopravy v celé Evropě. A to zejména v případech, kdy je potřeba najednou přemístit velké množství zboží či nadměrný náklad, a není možné využít silniční ani říční přepravu. Zároveň je tento způsob přepravy ekologičtější než přeprava silniční, a proto se jej i my snažíme aktivně využívat.

Jsme schopni reagovat na jakékoliv požadavky klienta, tudíž nabízíme možnost intermodální varianty, což znamená použití jak silniční tak železniční přepravy. Tento způsob přepravy se využívá výhradně tehdy, je-li třeba rychle dopravit zboží na zadané místo. Služby se následně doplňují dle požadavků klienta.

V oblasti železniční přepravy poskytujeme zejména tyto služby:

  • Pravidelnou železniční přepravu
  • Přepravu menších zásilek jednotlivými železničními vozy
  • Nadměrnou a nadrozměrnou přepravu
  • Kombinaci silniční a železniční přepravy, včetně překládky
  • Pojištění zásilek během přepravy